आदर्श शिक्षण मंडळातील शिक्षकांना मिळालेले पुरस्कार

गीता संभाजी खोचरे

१. २००६-२००७
आइडीअल टीचर अवॉर्ड – भारत गॅस

२. २००८-२००९
आदर्श शिक्षक पुरस्कार – प्रज्ञा शोध परीक्षा गुरुकुल संस्था इचलकरंजी

३. २०११-२०१२
आदर्श शिक्षक पुरस्कार – खाजगी प्राथ मुख्याधापक संघ

४.२०१२-२०१३
निसर्गरत्न – निसर्गमित्र प्रतिष्ठान ह्यांच्यावतीने
आदर्श शिक्षक पुरस्कार –  न प शी मं यांच्यामार्फत
आदर्श शिक्षक पुरस्कार – निसर्गराजा प्रतिष्ठान मानकापूर ह्यांच्यावतीने

२०१३-२०१४
आदर्श शिक्षक पुरस्कार – N. S.  S.  E.

२०१४-२०१५
आदर्श शिक्षक पुरस्कार – निसर्गराजा प्रतिष्ठान मानकापूर ह्यांच्यावतीने
आदर्श शिक्षक पुरस्कार – सावित्रीच्या लेकी – संपादक जयसिंगपूर  ह्यांच्यामार्फत

२०१५-२०१६
आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्कार – अविष्कार फौंडेशन कोल्हापूर

२०१६-२०१७
आदर्श शिक्षक पुरस्कार – विठ्ठल मंदिर कोंडीग्रे

शहनाज अरिफ मोमीन

२००३-२००४

गुणी शिक्षिका पुरस्कार – लोकमान्य नगर महिला मंडळ

 

२००४-२००५

आदर्श शिक्षक पुरस्कार – न प शी मं यांच्यामार्फत

 

२००६-२००७

आदर्श शिक्षक पुरस्कार – खाजगी प्राथमिक मुख्याध्यापक संघ

 

२००८-२००९

उल्लेखनीय कार्य गौरवचिन्ह – मुस्लिम वेलफेरे कोल्हापूर

आदर्श शिक्षक पुरस्कार – आपटे वाचन मंदिर

विशेष गौरव पुरस्कार – राष्ट्रसेवा दल

 

२००९-२०१०

सन्मान पुरस्कार – मोमीन वेलफेअर असो.

 

२०१३-२०१४

आदर्श शिक्षक पुरस्कार – रोटरी क्लब

सौ. सुरेखा दत्तात्रय कोळेकर

२०१०-२०११

आदर्श शिक्षक पुरस्कार – लायन्स क्लब

सौ. सरस्वती नामदेव सावंत

२०१५-२०१६

सावित्रिबाई फुले पुरस्कार – महाराष्ट्र मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर महासंघ

बक्षीसपात्र शिक्षक

शहनाज मोमीन

१. तृतीय क्रमांक – प्रश्न मंजुषा – खाजगी प्राथमिक मुख्याध्यापक संघ २००३-२००४

२. तृतीय क्रमांक – प्रश्न मंजुषा – खाजगी प्राथमिक मुख्याध्यापक संघ २००५-२००६

सरिता गोनुगडे

१. उत्तेजनार्थ निबंध स्पर्धा – महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समिती

२. निबंध सपर्धा प्रथम – २०0४ -२००५

३. निबंध सपर्धा प्रथम – खा.प्रा. मुख्याध्यापक संघ २००५ – २००६

४. उत्तेजनार्थ – निबंध स्पर्धा – राष्ट्रसेवा दल २०१५-२०१६

उल्का सुरेश कोळी

१. तृतीय क्रमांक – प्रश्न मंजुषा – खाजगी प्राथमिक मुख्याध्यापक संघ २००५-२००६

२. प्रथम – संगीत खुर्ची – जनसेवा मित्र मंडळ २

नूतन सदानंद चव्हाण

प्रथम – भगवद्गीता स्पर्धा – खा.प्रा. मुख्याध्यापक संघ २००६- २००७

रुपाली अशोक शिंदे

उत्तेजनार्थ – अंताक्षरी स्पर्धा – खंजीर नागरे युवामंडळ

गीता संभाजी खोचरे

प्रथम – ३८ वे विज्ञान प्रदर्शन २०१२-२०१३

सुनीता कृष्णराव अलुगडे

१. प्रथम – पाककला – गणेश फेस्टिवल इचलककरंजी २०१४-२०१५

२. उत्तेजनार्थ – रांगोळी स्पर्धा – गणेश फेस्टिवल इचलककरंजी २०१४-२०१५

३. उत्तेजनार्थप्रथम – रांगोळी स्पर्धा – एक्स आर्मी गणेश मंडळ

४. प्रथम – गौरी गीता – लायन्स क्लब इचलकरंजी

रुपाली अशोक शिंदे

१. द्वितीय प्रश्न मंजुषा – गणेश मंडळ आयोजित २०१४-२०१५

२. द्वितीय रांगोळी स्पर्धा – गणेश मंडळ आयोजित २०१४-२०१५

३. द्वितीय संगीत खुर्ची स्पर्धा – गणेश मंडळ आयोजित

गीता शंकर साळुंखे

१. विध्यार्थी प्रिया शिक्षक

२. प्रथम – रांगोळी स्पर्धा – नवरात्र उत्सव मंडळ २०१४-२०१५

३. उत्तेजनार्थ गीतगायन स्पर्धा – रोटरी क्लब हेरिटेज इचलकरंजी २०१४-२०१५

वैभवी वि सपाटे

द्वितीय – रांगोळी स्पर्धा – रोटरी ट्रेडफेअर २०१६-२०१७